Carbon neutral

Uhlíková neutralita

Spoločnosti, procesy a produkty, ktorých emisie CO2 boli vypočítané a kompenzované podporou medzinárodne uznávaných projektov ochrany klímy, sa nazývajú uhlíkovo neutrálne. Okrem prevencie a znižovania je kompenzácia emisií CO2 ďalším dôležitým krokom v holistickej ochrane klímy.

VCE sa neustále snaží znížiť svoju uhlíkovú stopu v čo najväčšej možnej miere.

PDF . Certificate Partner in Environmental Protection (in German)