ÖAMTC © VCE

Centrum mobility ÖAMTC

Viedeň, Rakúsko

Nové sídlo ÖAMTC ponúka moderné pracovné prostredie pre cca. 800 zamestnancov na hrubej ploche v celkovom rozsahu 27 000 m². Všetky programové prvky od servisných dielní až po heliport sú dostupné na jednej vertikálnej osi, teda od pultu cez recepciu a priestory podujatí až po veľké átrium s kanceláriami. Logisticky kompaktný obsah bol integrovaný do budovy s vysokou účinnosťou a transformáciou.

Projekt mali na starosti Pichler & Traupmann Architects ako projektový manažér pre všetky odbory súvisiace s pokrokom na stavbe, detailný dizajn, dohľad na stavbe a projektový manažment v spolupráci s VCE a bol otvorený v roku 2016.

BIM-technológia

Pre návrh nosnej konštrukcie budovy s tak zložitou geometriou bolo mimoriadne dôležité použiť trojrozmerný dizajn už v raných fázach projektu. Vďaka BIM technológii bolo možné vytvoriť kvalitný návrhový a výpočtový model už v ranej fáze projektu.

Na začiatku projektu bola spoločne vyvinutá konštrukcia umožňujúca projektantom a architektom pracovať na jednom modeli budovy v rovnakom čase, čo vždy zaručovalo súlad v základnom projektovaní.

Stavba bola priebežne plánovaná od predbežného návrhu až po detailný konštrukčný návrh so spoločným trojrozmerným BIM modelom. Takto sa mohol uskutočniť integračný plánovací proces medzi všetkými technickými disciplínami a plány a informácie sa mohli konvenčne vymieňať bez straty času a bez konfliktov.

Trojrozmerný model Revit nebol len nástrojom na prezentáciu návrhu, ale aj na navrhovanie samotné. Projekt by sa dal zvládnuť vo veľmi krátkom časovom rámci len dôsledným používaním metódy BIM.