Postgasse © VCE

Postgasse – historická budova

Viedeň, Rakúsko

Popis

Existujúci objekt na Postgasse je rozdelený na časť s hotelovým využitím a druhú časť s bytmi v štádiu rekonštrukcie. Toto rozdelenie sa vykonáva postavením dvojitej steny na hranici pozemku, ako aj prerezaním vonkajších stien (zvnútra). Požiadavka Pamiatkového úradu na bezškárovú fasádu tak môže byť splnená a v prípade zemetrasenia sa môžu dve časti budovy zlomiť na vopred určenom bode zlomu a pôsobiť nezávisle.

Okrem sanácie budovy je strešná konštrukcia kompletne prerobená na oceľovú rámovú konštrukciu a pod terasami sú vytvorené pivnice. Treba spomenúť najmä 4-poschodovú podzemnú garáž na strednej terase, ktorá je prístupná výťahom pre autá.

Pre lepší prístup a ako výstuž konštrukcie je okrem výstuží muriva zabudovaných niekoľko schodísk a výťahových šácht.

Služby BIM

Celá existujúca budova bola vymodelovaná na základe údajov prieskumu v 3D a všetky nové časti budovy sú pridané do 3D modelu. V podkroví má byť zachovaná stará drevená strešná konštrukcia čiastočne pamiatkovo chránená a ďalej využívaná ako nábytok. Nová oceľová konštrukcia je postavená vyššie. Okrem kompletného 3D modelovania boli pomocou HoloLens vykonané aj niektoré terénne testy s cieľom odhaliť napr. kolíziu medzi drevenou strešnou konštrukciou, ktorá sa má zachovať, a novými oceľovými prvkami v ranom štádiu.