A26 Dunajský most Linz

A26 Dunajský most Linz

Linz, Rakúsko

<p>Nový Dunajský most Linz pozostáva z dvoch konštrukčne nezávislých, priamych a paralelných spriahnutých železobetónových mostov, ktoré sú usporiadané medzi priľahlými portálmi tunela a sú podopreté dvoma brehovými pylónmi. Koncepcia mosta bola optimálne navrhnutá najmä s ohľadom na technickú funkčnosť, estetiku a dizajn so začlenením prírodnej scenérie, nákladovej efektívnosti, ako aj ekológie a krajiny.</p>

<p>Architektúra: Treusch</p>