Dunajský most Linz

© VCE

Dunajský most Linz

Linz, Rakúsko

Nový most prechádza celým tokom rieky od jedného nábrežia k druhému nábrežiu jedným pohybom s jasným rytmom. Osobitný dôraz sa kladie na prepravný kanál. V blízkosti tohto mosta sa nachádza lanový most Voest. Krátka vzdialenosť medzi dvoma mostami spôsobuj, že sa navzájom ovplyvňujú. Vzhľadom na rozdielne funkcie mostov z hľadiska rýchlosti jazdy a určenia jednotlivých užívateľov mosta je pre nový návrh navrhnutý odlišný konštrukčný princíp, ktorý odráža tieto rozdiely. Mosty si tak zachovávajú svoju vlastnú identitu a dajú sa od seba jasne odlíšiť.

Na realizáciu pohybu je použitá konštrukcia, v ktorej sa nájazdové mostíky a hlavné pole. Vzniká tak jednotný celok s jasným rytmom. Rozpätia mostov predstavujú takpovediac „štart“ a „skok“. Táto jednota je vyjadrená aj formou, materiálom a farbou. Prevládajúci výber ocele ako materiálu možno vnímať ako poctu mestu Linz.

Tím zložený z VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH, FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH, ako aj Quist Wintermans Architects obsadil tretie miesto v súťaži mostov v Linzi.