Kao Ping Hsi

Kao Ping Hsi

Kao Ping Hsi

Taiwan R.O.C.

Víťazný projekt z medzinárodnej súťaže spájal najlepšiu technickú kvalitu s jemným dizajnom a integráciou do prostredia, ako aj vysokú hospodárnosť. Konštrukcia bola v tom čase najväčším mostom na svete s voľne vyváženou konzolou.