Rýnsky most Hard-Fussach

Rýnsky most Hard-Fussach

Vorarlbersko, Rakúsko

Predložený návrh lanového mosta s dvoma stĺpmi pre nový most cez Rýn medzi Hardom a Fussach spĺňa požadované ciele v optimálnej synergii medzi technickými, ekologickými, ekonomickými a urbanisticko-krajinárskymi kritériami.

Nosnou konštrukciou je zavesený most s dvoma stĺpmi a dvoma lanovými úrovňami vrátane dvojpoľového približovacieho mosta v masívnej pevnej konštrukcii postavenej z betónu. Lanový most je najlepšou voľbou aj z hľadiska scenérie. Vertikálne, štíhle pylóny minimalizujú vizuálne členenie horizontu, takže je zachovaný optimálny výhľad na údolie Rýna.

Projektové konzorcium: FCP - VCE - Quist Wintermans Architects