Downloads

21.02.2022

Profil spoločnosti

21.02.2022

Monitorovanie životnosti konštrukcie a Manažment aktív

Monitorovanie životnosti konštrukcie a Manažment aktív ponúka komplexnú škálu služieb pre hodnotenie stavu a únosnosti konštrukcií, ako aj pre optimalizáciu správy majetku a nákladov životného cyklu.

21.02.2022

Analýza a aerodynamika látok znečisťujúcich ovzdušie

21.02.2022

BIM – Building Information Modelling

21.02.2022

Projektovanie mosta

21.02.2022

Uhlíková stopa

21.02.2022

Inžinierske stavby

21.02.2022

Skúška stability stožiara

21.02.2022

Projektový manažment

21.02.2022

Štrukturálne modelovanie

21.02.2022

Dopravné plánovanie

21.02.2022

Optimalizácia životného cyklu

To enable proper and long-term maintenance planning for a huge and heterogeneous set of engineering structures VCE developed an integrated life cycle management tool that offers tailored solutions with regard to the given location, involved materials, fabricates and the underlying design code at the time of construction.