BAB A8 München–Augsburg

Projekt súkromného verejného partnerstv (PPP alebo PFI), pozostáva od modernizácie 37 km existujúcej diaľnice na šesť pruh po prevádzku a údržbu spolu 52 km diaľnice.

Služby: Due diligence analýzy (LTA)