© VCE

ACK3- Zavesený most ponad kanál Albert

Ponad kanál Albert v Belgicku postavili nový zavesený most. Káble s najdlhšou životnosťou museli byť vybavené tlmičmi, aby sa zabránilo nebezpečným vibráciám kábla. Most bol vybavený stálym monitorovacím systémom, ktorý pozostával z meteorologickej stanice, akcelerometrov pre vybrané kotviace káble a deformačných senzorov na sledovanie funkcie klapiek. Všetky namerané údaje sú klientovi sprístupnené prostredníctvom webového používateľského rozhrania BRIMOS®.