Akustika & Ochrana proti hluku

Emisie a emisie hluku z dopravy

V rámci nášho akustického portfólia sú realizované merania emisií a imisií hluku na železničných tratiach, ale aj v oblasti cestnej dopravy.

Merania hluku

Kvôli sťažnostiam obyvateľov alebo v rámci novej výstavby je potrebné často zisťovať existujúcu hladinu hluku. Okrem situácie pred stavebnou činnosťou je možné merať hluk šírený v miestnosti, aby sa pri hodnotení zohľadnil aj návrh stien a fasáda a vplyv už existujúcich zvukov a vibrácií.

Hluk zo zariadení

Zariadenia ako klimatizácia alebo ventilačné systémy musia spĺňať akustické požiadavky zákonov a noriem. Preto sú pre schvaľovacie postupy potrebné prognózy, prieskumy a predchádzajúce merania.

Plánovanie a predpovede

V rámci novej výstavby je potrebné vykonať prognózy zmien situácie počas a po ukončení stavebných prác. Na tento účel sa merania vykonávajú v kombinácii s predpovednými výpočtami (3D-disperzný model).

Výskum a vývoj

Realizované výskumné projekty sa zameriavajú na redukciu vyžarovaného zvuku priamo pri zdroji alebo na dráhach rozptylu.

Stavebná akustika

Akustické parametre ako je doba dozvuku, vzduchom šírený zvuk a rýchlosť tlmenia kročajového hluku je možné určiť meraním pomocou definovaných akustických zdrojov a štandardného kladivového systému.

______________________________________________

Súbor na stiahnutie:

> Súbor Akustika & Ochrana proti hluku