Ochrana proti dynamike & vibráciám

Emisné a imisné analýzy

Existujúce emisie železníc vyvolané vibráciami sa určujú pomocou meraní a analýz, ako je napríklad rozptylový profil terénu. Merania imisií sa zvyčajne uplatňujú v oblasti ochrany okolia.

Dynamické analýzy

Dynamické merania pokrývajú širokú oblasť použitia a používajú sa na nasledujúce analýzy:

  • Dynamika trate, traťové inžinierstvo
  • Seizmické inžinierstvo
  • Dynamická identifikácia systému
  • Monitorovanie dilatačného správania na mostných objektov

Plánovanie a predpovede

Pri novostavbách a rekonštrukciách je nevyhnutný návrh zohľadňujúci vibrácie. Pomocou emisných a imisných meraní možno vykonať podrobné predpovede očakávaných vibrácií, aby bolo možné v prípade potreby naplánovať účinné opatrenia na ich zníženie.

Výskum a vývoj

Stabilný pokrok v oblasti dynamiky, merania a prístrojovej techniky je dôvodom pre rast a neustálny vývoj nášho tímu.

  • Vývoj meracích postupov
  • Výskum a vývoj v oblasti ochrany pred hlukom a vibráciami
  • Seizmické inžinierstvo
  • Testy v aerodynamickom tuneli

-------------------------------------------

Súbor na stiahnutie:

> Ochrana proti dynamike & vibráciám