Uhlíková stopa

Posúdenie a porovnanie klimatickej relevantnosti viacerých koľajových systémov, posúdenie a porovnanie konštrukčných typov na základe použitých stavebných materiálov a odhadu nákladov na dopravu a pomocou ekvivalentu CO2 (GWP).

______________________________________________

> Súbor Uhlíková stopa