A9 Phyrn motorway

Diaľnica A9 Phyrn

Diaľnica A9, úsek „Schön-Lainberg Nord“ bola dobudovaná na plný prierez v dĺžke 13,5 km. Šesť tunelov s jednotlivými dĺžkami do 2,8 km bolo vybudovaných banskou technikou, dvanásť mostných objektov ako aj krátke tunely boli vybudované otvorenou výstavbou.