D4R7

Diaľnica D4 a Rýchlostná cesta R7

Projekt D4R7 (diaľnica D4 úsek Jarovce – Rača a rýchlostná cesta R7 úsek Bratislava Prievoz - Holice) pozostáva z projektovania, výstavby, financovania, prevádzky a údržby novopostavenej cesty s celkovou dĺžkou cca 60 km a viac ako 100 mostných objektov vrátane premostenia cez rieku Dunaj, vrátane:

  • 27 km nového obchvatu diaľnice D4
  • 32 km novej rýchlostnej radiály R7
  • 14 prestupných uzlov
  • 98 štruktúr
  • 3200 m viadukt cez rieku Dunaj s dvoma hlavnými rozpätiami 210 a 190 m
  • 295 m viadukt pri rafinérii Slovnaft
  • 7 kompenzačných opatrení

Projektová cestná komunikácia bude prevádzkovaná po dobu 30 rokov.

Miesto. Slovenská republika
Klient. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Zero Bypass Limited
Služby. Nezávislý dozor