© VCE

Opakované silné vibrácie na hlavných nosných kábloch mosta Donaustadt. V rámci obhliadky na mieste boli monitorované vibrácie káblov a bola vyhodnotená situácia. Režimy kmitov boli veľmi odlišné aj na mostovke. Príslušné káble je potrebné skontrolovať následným meraním BRIMOS®. Okrem toho sa vizuálne kontroluje spodné a horné ukotvenie príslušných káblov, ako aj poškodenie na kanáloch.

Klient: Wiener Linien