Ochrana pred vibráciami - Umelecké diela

Okrem bežných vplyvov prostredia, ako je vlhkosť alebo kolísanie teploty sú umelecké predmety často vystavené neznámemu namáhaniu vibráciami. Väčšinu času nie sú tieto vibrácie okamžite vnímateľné, ale môžu určite viesť k poškodeniu obzvlášť citlivých predmetov.

Okrem vibrácií z environmentálnych zdrojov akými sú doprava alebo staveniská zohrávajú rozhodujúcu úlohu predovšetkým vibrácie vyvolané osobami pri prevádzke múzeí. Okrem toho existujú potenciálne riziká v prípade prepravy umeleckých predmetov, čo si môže vyžadovať primerané ochranné opatrenia.

VCE sa špecializuje na identifikáciu, analýzu a hodnotenie vibrácií na umeleckých predmetoch a dokáže určiť a vyhodnotiť vibračné namáhanie cenných umeleckých predmetov pomocou vysoko citlivých meracích zariadení. V spolupráci s reštaurátormi odborníkmi sa vypracúvajú a realizujú opatrenia, ktoré minimalizujú vibrácie v objektoch. Tým je zabezpečená dlhodobá údržba cenných predmetov bez poškodenia.

-------------------------------------------

Na stiahnutie:

> Súbor Ochrana pred vibráciami - Umelecké diela