© VCE

Estakáda Masaryk v centre Prahy je súčasťou nového železničného spojenia medzi Hlavnou stanicou Praha a stanicou Praha - Holešovice. V rámci prebiehajúceho monitorovania sa uskutočnila rozsiahla dynamická monitorovacia kampaň s cieľom preskúmať počiatočný stav Estakády Masaryk. Dynamické hodnotenie pomocou BRIMOS bolo vykonávané podľa Českej normy ČSN 736209, ale okrem toho meranie poskytlo niekoľko doplňujúcich informácií.