Generálny projektant

V zásade je možné individuálne zadať návrh potrebný na realizáciu stavby (t. j. architektúru, statiku, návrh technických celkov atď.). Je však tiež možné poveriť jedného generálneho projektanta zodpovedného za projektový manažment pre všetky činnosti súvisiace s priebehom stavby, projektovaním stavby, dohľadom na stavbe a projektový manažment. Klient má v tomto prípade výhodu, že je zodpovedná len jedna osoba, na ktorú sa môže obrátiť. Okrem projektovania môže byť generálny projektant poverený aj dozorom na stavbe. Vtedy je klientovi k dispozícii generálny projektant zodpovedný za celý projektový a stavebný dozor a ktorý zastupuje záujmy klienta ako celku.

VCE Consult má bohaté skúsenosti v oblasti generálneho projektanta. Ak potrebujete generálneho projektanta zodpovedného za celý manažment návrhu, ktorý vás odbremení od väčšiny vašich klientskych úloh a koordinačných činností, sme pre vás tým pravým partnerom.

__________________________________________

Na stiahnutie:

> Profil spoločnosti