Kotviaci systém vŕtacej jednotky AmirKabir

Kalibrácia kotviaceho systému polo-ponornej vrtnej jednotky AmirKabir, ktorá sa nachádza v Kaspickom mori. Kvôli kalibrácii boli merané sily lana celkovo ôsmich navijakov pre rôzne zaťaženia a porovnané so systémom sledovania zaťaženia navijaka. V prípade neprijateľných odchýlok bol systém navijaka nastavený tak, aby zodpovedal údajom o sile lana.

Lanové sily boli určené metódou založenou na BRIMOS® 12.1 vyvinutej aplikáciou BRIMOS® Recorder s externým 3D-akcelerometrom. Toto zariadenie sa od roku 2001 celosvetovo používa na meranie síl v lane pre viac ako 7 500 lán. Zapisovač zachytával vibrácie lán s presnosťou vyššou ako 0,1 %. Sila lana bola určená z geometrie lana, z vlastností lana a základných frekvencií.

Miesto: Azeri Continental Shelf, Kaspické more

Klient: The North Drilling Company