Knoten Eibesbrunn (© Toni Rappersberger)

Križovatka Eibesbrunn

Úsek S1 „Rýchlostný okruh Viedeň“ západ je súčasťou rozsiahleho konceptu rozšírenia sofistikovanej cestnej siete vo Viedni a jej okolí, takzvaný okruh regiónov. V križovatke Eibesbrunn navrhuje VCE Consult deväť mostných objektov.