Riadenie životného cyklu – Infraštruktúrna sieť

 

  • Inventarizácia existujúcich mostov a inžinierskych stavieb
  • Koncepčný návrh a implementácia databáz mostov a budov
  • Implementácia a adaptácia softvérových systémov BMS
  • Implementácia algoritmov pre špecifickú analýzu životného cyklu a majetku
  • Implementácia algoritmov na plánovanie opatrení údržby
  • Optimalizácia krížovej správy majetku
  • Príprava akčných plánov a plánov nákladov
  • Plánovanie a optimalizácia dostupnosti
  • Zohľadnenie externých nákladov (náklady na životné prostredie, náklady na dostupnosť atď.)
  • GEMIT / www.gemit.org