© BVG

Linka 5 - Posledný úsek

Linka 5 berlínskeho metra má byť dokončená po spojení stanice Brandenburger Tor, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe s existujúcimi tunelmi na námestí Alexanderplatz. Celková dĺžka budovanej trate je 2,2 km a zahŕňa 3 stanice – Berliner Rathaus, Museumsinsel a Unter den Linden, výhybňu a vedľajšiu stanicu. Dva traťové tunely sú razené systémom TBM napojeným na existujúcu štruktúru stanice Brandenburger Tor. Zazmluvnené služby začínajú 2. fázou – plánovanie výstavby – a pokračujú vo výberovom konaní a stavebnom dozore až do konečného odovzdania v roku 2018.

Služby v konzorciu s Artus Architects a Schüsslerplan: projektový manažment, celková kontrola stavby, stavebný dozor pri stavebných a interiérových prácach, preložkách inžinierskych sietí