© VCE

Nosná konštrukcia mosta Meichl bola obnovená v roku 1976, základy mosta postaveného v roku 1901 sa zachovali. Most bol podrobený posúdeniu podľa RVS 13.03.11. Okrem toho bola pripravená štruktúrna kniha podľa DIN 1076.

Klient: Wien Energie