© VCE

Montes del Plata, Celulózka v Punta Pereira

Konzorcium Montes del Plata sa rozhodlo postaviť celulózku v Punta Pereira v oblasti Colonia v Uruguaji. Tento priemyselný komplex, ktorý zahŕňa najnáročnejšie postupy na svete z hľadiska bezpečnosti a starostlivosti o životné prostredie tvorí celulózka, jednotka na výrobu elektrickej energie a prístav. Projekt Montes del Plata zahŕňa najmodernejšiu celulózku, ktorá implementuje najlepšiu dostupnú technológiu pre sektor celulózy a papiera. Táto celulózka patrí medzi najmodernejšie na svete.

VCE (v skupine s ďalšími dizajnérmi) bola zodpovedná za detailný návrh oddelenia vláknitej linky celulózky. V rámci projektu boli použité rôzne metódy zakladania pomocou pilót - prefabrikované alebo monolitické.

ZÁKAZNÍK . ARGE MDP

SLUŽBY . Konštrukčný návrh, koncept zakladania, geotechnický posudok