Gazela Bridge

Most Gazela je najdôležitejším cestným mostom ponad rieku Sáva v Srbskom hlavnom meste Belehrad. Má šesť jazdných pruhov (tri pruhy v každom smere) s celkovou šírkou 27,5 m. Most bol dokončený v roku 1970 a musí prejsť generálnou rekonštrukciou.