Brücke über die L110 © Toni Rappersberger

Na moste ponad cestu L110 bol inštalovaný trvalý merací systém so 60 snímačmi s cieľom študovať interakciu medzi koľajovým systémom a konštrukciou železničného mosta.

Deformácie konštrukcie, ťahy koľajníc a pohyby koľajníc v systéme upevnenia koľajníc sa merali po dobu dvoch rokov. Údaje boli kedykoľvek dostupné online prostredníctvom webového rozhrania oprávneným osobám.