© VCE

Most ponad záliv Zlatý roh

Pred inštaláciou prvého oceľového segmentu bola vykonaná zaťažkávacia skúška zdvíhacieho systému s prídavnou záťažou. Počas tohto procesu VCE vykonala merania deformácií pomocou tenzometrov na ťažných doskách a na mostovke.