Most ponad rieku Labe je trojpoľový železobetónový most s celkovou dĺžkou 90 m (30/30/30) a šírkou 7,02 m. Dvojpruhový cestný most bol postavený v roku 1924. V rámci prevládajúceho prieskumu bola vykonaná séria dynamického monitorovania na zistenie stavu z údržby a únosnosti mosta pomocou BRIMOS® Monitorovanie životnosti stavieb.