Museum Liaunig (© VCE)

Múzeum bude slúžiť pre expozíciu súkromnej zbierky Liaunig. Budova je zarezaná do svahu a ponúka výhľad na rieku Drau. Okrem hlavnej miestnosti pre veľkorozmerné obrazy a predmety je vybudovaná miestnosť pre grafickú zbierku a zlatú zbierku.

Služby: Technická a finančná kontrola