New Railway Line Sirt–Benghazi

Nová železničná trať Sirt-Benghazi

Výstavba novej železničnej trate pozdĺž líbyjského pobrežia medzi dvoma mestami Sirt a Benghází. Projekt zahŕňa cca. 30 železničných staníc a 900 objektov rôznych veľkostí.

Služby: Stavebný dozor (kontrola kvality a kvantity vykonaných prác, sledovanie dodržiavania zmluvných záväzkov)