New Sava Bridge

Nový most Sáva v Belehrade je súčasťou novej mestskej diaľnice vrátane koľaje pre električkovú trať v celkovej šírke mostovky 45 m. Projekt bol vypísaný ako projekt Projektovania (VCE) a Výstavby (Strabag/Dywidag/MCE) v jednom balíku a je spolufinancovaný zo strany EÚ. Samotný most je asymetrický zavesený most s jedným pylónom, s hlavným rozpätím poľa 375 m a zadným rozpätím poľa 200 m. Most je dlhý 929 m vrátane estakády na pobreží.