© VCE

Odletujúci štrk na vysokorýchlostnej železničnej trati

Počas spustenia novej trasy Viedeň – St. Pölten boli parametre merania komplexne preverené počas špeciálne vykonaných vysokorýchlostných testovacích jázd. Jedným z aspektov týchto meraní bolo skúmanie možného výskytu odletujúceho štrku na novej trase vysokorýchlostnej železnice v oblasti Tullnerfeld.

Cieľom skúmania bolo identifikovať vplyv výšky štrku v koľajovo lôžku na pohyb štrku pri vlakových prejazdoch, aby sa predišlo výskytu odletujúceho štrku. Boli založené a farebne označené tri 30 m dlhé testovacie úseky s rôznymi hĺbkami štrku, aby bolo možné zdokumentovať prípadné pohyby zŕn štrku.