Stavebný dozor

Množstvo rôznych požiadaviek a činností v zložitých projektoch si vyžaduje nielen plánovanie a kontrolu v prípravných fázach projektu, ale aj počas samotnej realizácie, t. z. je potrebný dozor a centrálne riadenie na stavbe. Toto monitorovanie na mieste má na starosti stavebný dozor.

Ide nielen o dohľad nad zmluvným riadením stavby v súlade s projektom realizácie stavby, ale aj o dodržanie nákladových a časových harmonogramov a pravidiel inžinierstva.

__________________________________________

Na stiahnutie:

> Súbor Stavebný dozor