P19 Talübergang Lavant (© Toni Rappersberger)

P19 most Lavant

V rámci úplného dobudovania južnej diaľnice A2 v úseku Twimberg-Wolfsberg bola dostavená aj druhá (ľavá) strana mosta Lavant. Konštrukcia mosta pozostáva zo 6-poľovej predpätej betónovej konštrukcie (komorový nosník) a bola postavená klasickou metódou letmej betonáže. Veľmi vysoké piliere (až 140 m) v kombinácii s rizikom zemetrasenia predstavujú osobitnú charakteristiku návrhu stavby.