Pafos–Polis

Nová diaľnica Pafos-Polis vedie z existujúcej diaľnice A6 Pafos-Limassol do Polis. Dĺžka trasy je cca 40 km a dĺžka križovatkových vetiev je cca 10 km. Trasa vedie náročným horským terénom a zahŕňa deväť veľkých mostov, tri tunely, dve križovatky a deväť mimoúrovňových križovatiek.