Trvalé monitorovanie životnosti

 

Služby:

  • Vývoj monitorovacích konceptov pre monitorovanie životnosti (mosty, priemyselné budovy, veže, kotviace konštrukcie, špeciálne stavby atď.).
  • Plánovanie, inštalácia a prevádzka stálych monitorovacích systémov.
  • Správa údajov a poskytovanie údajov pre trvalé monitorovacie systémy.
  • Priebežná analýza údajov z meraní, interpretácia a vyhodnocovanie výsledkov stálych monitorovacích systémov.

Oblasti použitia:

  • Trvalé sledovanie životnosti konštrukcií počas ich životnosti.
  • Monitoring výkopových, stavebných a demolačných prác.
  • Trvalé sledovanie funkcie cestných spojov, mostných ložísk, tlmičov vibrácií, izolačného podkladu atď.).