PPP Projekty / Koncesie

VCE má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti koncesií. Je to naša schopnosť ponúknuť našim klientom komplexné služby projektového manažmentu vo vybudovanom prostredí kdekoľvek na svete podnikajú.

Naši zamestnanci sú vyberaní pre ich schopnosť poskytovať našim klientom tie najlepšie rady, aby vyhovovali ich potrebám v kombinácii so zručnosťami potrebnými na budovanie a vedenie úspešných tímov. Náš prístup je založený na definovanej metodológii, ktorá rieši potreby projektu počas jeho životného cyklu, od začiatku až po dokončenie a odovzdanie, pričom využíva zavedené nástroje a techniky na plánovanie a kontrolu výsledku.

Ústredným bodom tohto prístupu je pochopenie potreby identifikovať a riadiť riziká spojené s každým projektom.

Náš skúsený interný tím pozostáva z uznávaných odborníkov v nasledujúcich oblastiach:

Konzultácia s poskytovateľom grantu

 • Rozpočet, plánovanie, príprava procesu obstarávania
 • Štúdie uskutočniteľnosti
 • Hodnotenie pomeru kvality a ceny
 • Identifikácia metódy obstarávania (súťažný dialóg, model spolupráce, konkurencieschopná súťaž)
 • Príprava návrhov súťažných podkladov
 • RFQ – kvalifikačné kritériá, hodnotenie uchádzačov
 • Žiadosť o technické návrhy – príprava, riziká, harmonogram, vyhodnotenie
 • Objasnenie a úprava súťažných podkladov
 • Technické vyhodnotenie súťažných podkladov

Poradenstvo pre sponzorov a veriteľov

 • Štruktúra projektu, vytváranie tímov
 • Riadenie výberových konaní, zníženie rizík, zlepšenie rozhodovania, zvýšenie transparentnosti
 • Rozhranie manažmentu
 • Technická due diligence výstavba, prevádzka, údržba
 • Najlepšia hodnota, najlepšia prax
 • Nezávislý Inžinier
 • Plánovanie nákladov na životný cyklus, plánovanie kapitálových nákladov
 • Monitorovanie fázy výstavby, prevádzkové monitorovanie, porovnávanie služieb FM
 • Zástupca zamestnávateľa

Poradenstvo pre EPC

 • Nastavenie organizácie výberového konania – procesy, WBS, SE, IT, QA, QC, MIS, manuály
 • Rozhranie manažmentu
 • Súťažný návrh, BQ
 • Technické alternatívy, inovácie, optimalizácia
 • Identifikácia, rozdelenie a zmiernenie rizika
 • Integrovaný prístup pri plánovaní a riadení projektu – projektový manažment
 • Plánovanie, poradenstvo a kalkulácia – prevádzka a údržba
 • Hodnotové inžinierstvo
 • Harmonogram, identifikácia kritických ciest

Chápeme potrebu vyvážiť kapitálové a prevádzkové náklady s cenovou dostupnosťou cestovného a to ako v kontexte verejného sektora, tak aj v prípade súkromne financovanej dopravnej infraštruktúry. VCE oceňuje, že integrovaný prístup k plánovaniu a riadeniu PPP projektov je kľúčom k tomu, aby sme našim klientom umožnili dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Od koncepcie až po prevádzku VCE pomáha klientom na celom svete poskytovať bezpečné, efektívne a nákladovo efektívne projekty, ktoré prinášajú skutočné výhody komunitám, ktorým slúžia. Máme strategické spojenectvá s partnermi v Európe, Ázii, Afrike a Južnej Amerike.

__________________________________________

Na stiahnutie:

> Súbor PPP/Koncesie