Projektový manažment

Projektové riadenie zahŕňa všetku technicko-právnu a ekonomickú koordináciu stavby, kontrolné a dozorné funkcie pri výstavbe. To znamená, že projektový manažment je v podstate úlohou klienta. V dôsledku technického pokroku sa stavebné činnosti stali natoľko komplexnými, že tieto úlohy často presahujú možnosti klienta. Radi by sme prevzali všetky delegované služby klienta a podporili vás v nedelegovaných úlohách v každom ohľade.

__________________________________________

Na stiahnutie:

> Súbor Projektový manažment