Renovácia koľajového systému U1

Medzi stanicami Reumannplatz a Schwedenplatz bola kompletne zrekonštruovaná podzemná železničná trať U1. Najstaršia 35-ročná časť si vyžiadala komplexné modernizačné opatrenia. Predbežne sa vykonalo porovnanie viacerých možností opravy tratí s ohľadom na ich uhlíkovú stopu.

Preskúmal sa potenciál globálneho otepľovania (GWP) použitých stavebných materiálov a odhadli sa výdavky na dopravu.

Klient: Wiener Linien