Beethovenfries © VCE

Na objednávku Rakúskej galérie Belvedere boli vykonané vibračné štúdie na Beethovenovom vlyse, jednom z najznámejších umeleckých diel Gustava Klimta. Vlys, ktorý zobrazuje interpretáciu 9. symfónie od Ludwiga van Beethovena Richarda Wagnera je horizontálna reťaz obrazov na doskách s výškou 2,2 m a dĺžkou 3,0 až 5,0 m.