© Toni Rappersberger

ÖAMTC (Rakúsky automobilový, motocyklový a turistický klub) sa zamýšľal sústrediť svoje súčasné administratívne miesta vo Viedni (Schubertring, Donaustadt, Schanzstrasse, Dresdnerstrasse) do jednej budovy a vybudoval nové sídlo s kancelárskymi priestormi, podpornými funkciami, členskou službou a heliportom v Baumgasse v 3. viedenskom obvode.

KLIENT . ÖAMTC

SLUŽBY . Súťažné podklady, konštrukčný návrh, projektový manažment - interná koordinácia, riadenie nákladov, certifikácia cCertifying engineer podľa smernice hlavného mesta Viedeň.