© VCE

Nový sloní Park pozostáva najmä z dreveného strešného plášťa. Vzhľadom na neštandardný dizajn z hľadiska veľkosti, tvaru a konštrukčných materiálov bolo potrebné zabezpečiť inštaláciu stáleho stavebného metrologického monitorovacieho systému.

Klient: Mageba SA