Steibrua © VCE

Existujúci sieťový oblúkový most dĺžky cca. 95 m pozostáva z dreveného oblúka a mostovky z predpätého betónu, ktorá je zavesená pomocou 68 predpätých oceľových lán (systém MacAlloy).

Cieľom aktuálneho skúmania bolo na základe meraní určiť efektívne sily všetkých 68 lán sieťového oblúkového mosta počas jednotlivých fáz výstavby a 12 mesiacov po dokončení pomocou BRIMOS® Monitorovanie životnosti stavieb.

Základom skúmania boli geometrické informácie o všetkých spojovacích lanách, zodpovedajúce špecifikácie produktu a namerané dynamické frekvencie. Podľa nosníkovej teórie stavebnej mechaniky bol vyvinutý analytický nástroj na určenie nameraných ťahových síl, založený na nameraných vlastných frekvenciách a aplikovaný pri sprievodných meraniach dynamických konštrukčných prvkov.

Klient: BBV Systems GmbH (Implenia)

Služby: Metodika určovania ťahových síl v existujúcom rade konštrukčných prvkov, dynamické meranie všetkých závesov mosta, periodické zisťovanie ťahu v celom rade prvkov konštrukcie