U2 Donaustadtbrücke

U2 Donaustadtbrücke

Úsek U2 Donaustadtbrücke je súčasťou predĺženia linky metra U2 zo Schottenringu do Aspernu. Táto časť začína staničnou budovou Donaustadtbrücke, ktorá pozostáva z dvoch paralelných predpätých železobetónových skriňových blokov tvoriace bočné nástupištia a dvoch vlakových koľají na vrchu prefabrikovaných betónových dosiek vložených medzi tieto škriňové bloky. Staničný most prechádza ponad šesťprúdovú diaľnicu.