Management

Dieter Pichler

Dieter Pichler

Pán Pichler je zodpovedný za výskumnú činnosť VCE a pracuje na metódach dynamických charakteristík, ktoré sa budú aplikovať na mosty najmä pri dynamickom zaťažení, ako sú mosty vysokorýchlostných železníc. Vedie aj niekoľko medzinárodných a národných projektov výskumu a vývoja. Pán Pichler je tiež zapojený do pracovnej komisie pre ďalší rozvoj vysokorýchlostných tratí Rakúskych spolkových železníc ako expert na trate bez štrkového lôžka a plávajúce koľajové dosky.

Robert Schedler

Robert Schedler

Pán Schedler sa podieľal na infraštruktúrnych projektoch v Rakúsku a v zahraničí pre mosty, cesty a železnice. Jeho náplňou práce bola oblasť projektovania konštrukcií, ako aj technická kontrola a riadenie projektov infraštruktúry. Počas 1,5-ročného pobytu v taiwanskej pobočke VCE mal pán Schedler na starosti niekoľko projektových návrhov pre železničné projekty a zavesené mosty.

Wolf-Dietrich Denk © VCE

Wolf-Dietrich Denk

Pán Denk sa počas svojho pôsobenia vo VCE zameral najmä na projekty pozemného a inžinierskeho staviteľstva v Rakúsku a v zahraničí. Jeho úlohy zahŕňajú návrhy konštrukcií a vývoj a integráciu programu BIM (Building Information Modeling) v celej spoločnosti. Od januára 2018 je pán Denk riadiacim partnerom VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH.

Dieter Pichler
Robert Schedler
Wolf-Dietrich Denk