Rail Baltic Estónsko – spoločný terminál Ülemiste

Projekt mesiaca | november 2023

Posúdenie pozemného hluku a vibrácií vrátane vloženého útlmu

Stanica Ülemiste v Tallinne bude konečnou stanicou Rail Baltica, železničného spojenia naprieč pobaltskými štátmi, ktorého otvorenie sa očakáva v roku 2030. Vysokorýchlostné vlaky Rail Baltica spoja tri pobaltské hlavné mestá s Poľskom prostredníctvom novej železnice so štandardným rozchodom. Koncová stanica Ülemiste je navrhnutá architektonickou spoločnosťou Zaha Hadid Architects.

Spoločnosť VCE dostala pokyn, aby vykonala podrobné posúdenie pozemného hluku a vibrácií pre budovu stanice, vrátane numerického 3D predikčného modelu s rozsahom definovania požadovaných kriviek vloženého útlmu pre koľajový systém, aby sa ochránili budúci používatelia terminálu stanice.. Projekt sa realizuje v mene spoločnosti Sealable Solutions GmbH, poskytovateľa tlmiacich rohoží.
 

Miesto. Ülemiste, Estónsko

Klient. Sealable Solutions GmbH

Služby. Predikcia pozemného hluku a vibrácií, numerické modelovanie

 

Vizualizácia © Zaha Hadid Architects

Newskategorie: