VCE rozšírila svoju správnu radu

Viedeň, október 2022

Spoločnosť VCE rozšírila svoje predstavenstvo o Günthera Achsa. Spolu s ostatnými generálnymi riaditeľmi podniká ďalšie dôležité kroky smerom k udržateľnosti, ochrane klímy a digitalizácii.

Od októbra 2022 Günther Achs (43) rozšíril predstavenstvo VCE. Wolf-Dietrich Denk, Dieter Pichler a Robert Schedler doteraz viedli viac ako 350 zamestnancov. Predstavenstvo teraz pozostáva zo štyroch osôb. V priebehu desiatich rokov sa pán Achs vypracoval z autorizovaného zástupcu na partnera v predstavenstve VCE a jej dcérskych spoločností. Günther Achs vyštudoval stavebné inžinierstvo na Technickej univerzite vo Viedni a má viac ako 15 rokov odborných skúseností ako projektový manažér. Günther Achs od svojho nástupu do spoločnosti v roku 2005 výrazne ďalej rozvinul oblasť akustiky, dynamiky, stavebnej fyziky, merania a prístrojovej techniky a v budúcnosti bude zodpovedať aj za sektory Dopravná infraštruktúra a Geotechnika.

S udržateľnosťou a digitalizáciou smerom k vyššej kvalite života
Vo svojej novej pozícii generálneho riaditeľa VCE by chcel pán Achs ďalej presadzovať udržateľnosť, ochranu klímy a digitalizáciu v stavebníctve. Ako je pevne zakotvené vo vízii spoločnosti, je základným cieľom trvalo udržateľné zvyšovanie kvality života ľudí. „Naši zamestnanci sú základom úspechu spoločnosti a radi by sme ich povzbudili, aby vyvíjali nové pracovné metódy, produkty a služby – nápady by sa nemali obmedzovať,“ hovorí pán Achs a dodáva: „Takto sa nám podarilo v posledných rokoch výrazne rozšíriť rozsah našich služieb v oblasti environmentálneho inžinierstva a digitalizácie a prispieť k našej spoločensko-politickej zodpovednosti.“ Digitalizácia slúži ako akceleračný faktor na zefektívnenie procesov, zvýšenie kvality služieb a úspešné zvládnutie projektov pre našich klientov.

Pozitívny pohľad do budúcnosti
Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s ohľadom na pandémiu, infláciu a vojnu vidí Günther Achs veľa výziev, ale aj príležitostí. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci nedostatok personálu sa VCE umiestnila ako moderný zamestnávateľ. „Home office a modely flexibilného pracovného času sú možnosťou, ako reagovať na individuálne potreby zamestnancov VCE a ponúknuť im atraktívne pracovné prostredie. VCE ako interdisciplinárna a medzinárodná spoločnosť je dobre pripravená na rýchlo sa meniace trhy vďaka flexibilite, kvalite a inováciám“, hovorí Günter Achs.

Newskategorie: