Východné Anglicko THREE veterný park na mori

Projekt mesiaca. September 2023

V júli 2023 spoločnosti East Anglia THREE Limited a VCE podpísali zmluvu na „Systém monitorovania životnosti stavby“ pre veternú farmu spoločnosti East Anglia THREE na mori, cca. 70 km východne od Veľkej Británie.

Sme veľmi hrdí na to, že môžeme, okrem monitorovania stavu pre spoločnosť East Anglia One, vybaviť spoločnosť East Anglia THREE aj monitorovacím systémom pre pobrežné konštrukcie (vrtné veže). East Anglia THREE zahŕňa 95 pobrežných veterných turbín s výkonom 14+ MW a dosahuje tak celkový výkon 1400 megawattov.

Našou úlohou je optimalizácia monitorovania stavu v rámci vyhodnocovania a následne vybavenie 6 veterných turbín monitorovacími systémami, ako aj vybudovanie potrebnej infraštruktúry pre správu, vyhodnocovanie a interpretáciu nameraných dát. Cieľom je monitorovanie stavu a optimalizácia životného cyklu veterného parku.
 

Miesto. Severné more

Klient. East Anglia THREE (Škótske obnoviteľné zdroje energie)

Služby. Monitorovanie životnosti stavby

Newskategorie: