Výskumný projekt CP-Sens

Projekt mesiaca . marec 2023

Kybernetické fyzické snímanie pre stroje a konštrukcie

Vo výskumnom projekte CP-Sens korporátni partneri HBK (Hottinger Brüel & Kjaer), Vestas Aircoil a VCE vyvíjajú nákladovo efektívny DIGITAL TWIN-Framework spolu s výskumnými partnermi z Univerzity v Aarhusu, z Univerzity v Aalborgu a z FORCE Technology.

Systém kompatibilný s DIGITAL TWIN je kombináciou fyzického systému, takzvané fyzické dvojča, a jeho virtuálneho digitálneho dvojčaťa, ktoré možno použiť na predpovedanie niekoľkých charakteristík fyzického dvojčaťa.

Fyzikálny systém (napr. stavebná konštrukcia, stroj, veterná turbína) je vybavený snímačmi, ktoré umožňujú hodnotenie nepozorovaných parametrov alebo nemeraných veličín (virtuálne meranie) v kombinácii so simulačnými modelmi. Tak je možné urobiť predpovede o správaní sa fyzického systému pri premenlivom zaťažení (poveternostné podmienky atď.) alebo o zostávajúcej životnosti (únava atď.). Výskumný projekt vyvinie a poskytne nákladovo efektívne celkové riešenie, ktoré možno ľahko použiť.

Projekt s trvaním 3 rokov je finančne podporovaný z „Innovation Fund Denmark“.

Newskategorie: